Dây Điện Đồng Bọc Nhựa PVC Lõi Nhiều Sợi Nhỏ Xoắn Dân Dụng