Điều chỉnh giá Hợp đồng gói thầu XL-07 công trình Nhà Quốc hội

Điều chỉnh giá Hợp đồng gói thầu XL-07 công trình Nhà Quốc hội

Bộ Xây dựng vừa có công văn phản hồi văn bản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) xin ý kiến về việc điều chỉnh giá Hợp đồng gói thầu XL-07  phần việc do Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Hưng Phát thực hiện.

 

Theo đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1819/BXD-KHTC trả lời Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) như sau:

Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) về việc điều chỉnh nội dung công việc và thay đổi chủng loại, tính năng kỹ thuật, xuất xứ một số vật tư, vật liệu, thiết bị điện trên cơ sở tuân thủ đúng các nguyên tắc, cơ chế đã được Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Bộ Xây dựng cho phép; ý kiến chấp thuận của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.

Về việc xác định đơn giá theo Hồ sơ chứng minh giá do nhà thầu cung cấp: Giao Ban Quản lý dự án căn cứ thực tế triển khai chịu trách nhiệm xem xét, quyết định vấn đề này đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đúng các quy định trong Hợp đồng kinh tế, phụ lục Hợp đồng đã được hai bên ký kết, các quy định của pháp luật liên quan và các cơ chế được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Dự án.

Chấp thuận đơn giá 499 bộ đèn Pos. 002.1 chuyển đổi từ loại đèn Pos.09 và Pos.009A tính theo đơn giá loại đèn Pos.009A và 199 bộ đèn Pos.002.1 lắp đặt theo phiếu xử lý hiện trường do thay đổi thiết kế xác định theo giá loại đèn Pos.002.1 như báo cáo của Ban quản lý dự án tại văn bản nêu trên. Đối với loại đèn Pos.07.1 và đèn L5: Đồng ý thanh toán cho nhà thầu khối lượng đã thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế và như hợp đồng đã ký bao gồm cả phần đế âm.

Đối với giá trị vật tư nhà thầu đã bàn giao cho Văn phòng Quốc hội: Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm xem xét, thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định và tuân thủ đúng các nguyên tắc, cơ chế đã được Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Bộ Xây dựng cho phép.

Trên cơ sở các nội dung trên, giao Ban Quản lý dự án xem xét, quyết định điều chỉnh giá Hợp đồng cung cấp hệ thống đèn chiếu sáng công trình Nhà Quốc hội (gói thầu XL-07) đối với phần việc do Công ty TNHH Công nghệ cơ điện Hưng Phát thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng.

Chấp thuận việc quyết toán gói thầu XL-07 chia làm 02 đợt (đợt 1 bao gồm các khối lượng, nội dung công việc đã được tư vấn giám sát nghiệm thu, xác nhận; đợt 2 bao gồm tất cả các khối lượng và những tồn tại còn lại phải giải quyết) như đề xuất của Ban Quản lý dự án.

 

Hoàng Long

Chia sẻ bài viết