So sánh máy biến điện áp và máy biến dòng điện

So sánh máy biến điện áp và máy biến dòng điện

Nhiều người, thâm chí là các kỹ sư lành nghề vẫn đôi lúc nhầm lẫn giữa máy biến điện áp và máy biến dòng điện. Vì vậy trong chuyên mục của cơ điên Hưng Phát hôm nay chúng ta sẽ cùng đi so sánh 2 thiết bị này về công dụng cũng như cấu tạo của chúng.

So sánh máy biến điện áp và máy biến dòng điện

Máy biến điện áp TU Máy biến dòng điện TI
 • Máy biến áp đo lường chuyên dùng để biến đổi điện áp cao xuống điện áp thấp để có thể đo lường bằng dụng cụ đo thông thường hoặc có thể đưa vào mạch điện các thiết bị rơ le tự động điều khiển bảo vệ .
 • Các máy biến áp đo lường thường được chế tạo có cấp điện áp thứ cấp định mức là 100V
 • Cuộn dây sơ cấp nối song song với mạch đo ( có điện áp cao thế ), cuộn thứ cấp nối song song với các dụng cụ đo điện áp.
 • Chỉ dùng trong mạch điện cao thế.
 • Được chế tạo dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Cả hai cuộn dây đều được quấn bằng dây có tiết diện nhỏ, số vòng dây tỉ lệ thuận với điện áp định mức.
 • Tỉ số biến của máy biến áp đo lường được ghi trên nhãn máy:

 • Máy biến dòng điện dùng để biến đổi các dòng điện lớn xuống dòng điện nhỏ để có thể đo bằng các dụng cụ đo thông thường hoặc có thể dưa vào mạch điện các thiết bị rơ le tự động điều khiển bảo vệ.
 • Các máy biến dòng điện thường được chế tạo có cấp dòng điện thứ cấp định mức là 5 A (hoặc 1A).
 • Cuộn dây sơ cấp nối nối tiếp với mạch đo có dòng điện đi qua lớn, cuộn thứ cấp nối nối tiếp với các dụng cụ đo dòng điện.
 • Dùng cả trong mạch điện cao , hạ thế.
 • Được chế tạo dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Cuộn dây sơ cấp có tiết diện to, cuộn dây thứ cấp có tiết diện nhỏ số vòng nhiều hơn và tỉ lệ nghịch với dòng diện định mức.
 • Tỉ số biến của máy biến dòng điện đo lường được ghi trên nhãn máy:

Bình thường chỉ số đo đếm điện sẽ được xác định trực tiếp theo đồng hồ . Khi các đồng hồ Vonmét, Ampemét, Wattmét, KWh, KVArh dùng qua dụng cụ đo lường phụ là máy biến áp đo lường, máy biến dòng thì chỉ số đo đếm thực của cường độ dòng điện, điện áp, công suất, điện năng hữu công, điện năng vô công sẽ được xác định bằng cách lấy số chỉ trên đồng hồ nhân với tỉ số biến điện áp (kU) và tỉ số biến dòng điện (kI).

Thí dụ: Một đồng hồ công tơ hữu công 3 pha loại gián tiếp có số chỉ trong 1 tháng là 100 số ( lấy hiệu số của 2 lần ghi chỉ số công tơ gần nhất ). Điện áp phía cao thế là 22kV, điện áp phía hạ thế là 0,4kV. Máy biến dòng điện có tỉ số biến 400/5A. Chỉ số thực của công tơ điện sẽ là:

A = l00 × kU × kl

=100×( 22/0,1)×( 400/5)

= 100×220×80 = 1.760.000 kWh.

Máy biến dòng điện vận hành trong trạng thái gần như ngắn mạch. Trong khi đó máy biến điện áp thì vận hành trong trạng thái gần như hở mạch. HI vọng sau bài viết này bạn đã có thể so sánh được 2 thiết bị này và không còn nhầm lẫn nữa.

Chia sẻ bài viết